کلید واژه: "مصرف، کالای داخلی، رهبر انقلاب، بیانات"

توصیه‌های مقام معظم رهبری در مورد خرید کالاهای داخلی

ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی به عنوان یک کالای محکم، مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه و بادوام در ذهن مصرف کننده ی ایرانی و غیر ایرانی باقی بماند. بیشتر »