ویژه نامه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام که ششمین امام معصوم است و مذهب شیعه را با نام او به عنوان مذهب جعفری می شناسند، در سال 80 یا 83 قمری در مدینه به دنیا آمد و پس از رحلت پدر، رهبری فکری و سیاسی شیعیان اصیل پیرو مذهب امامیه را بر عهده گرفت. آن حضرت تا سال 148 قمری در قید حیات بود. در این مدت هزاران شاگرد در محفل درسش حاضر می شدند و مورد ستایش تمامی عالمان عصر خویش بود. در متون دینی شیعه، چندین هزار روایت از آن حضرت در تفسیر، اخلاق و به ویژه فقه، رسیده که باعث عظمت حدیث شیعه و موجب تقویت بنیه علمی آن است.

ادامه »

معرفی کتاب به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)


عنوان کتاب : صبح ساحل
این کتاب که حوادث عصر امام صادق (علیه السلام ) را به زبان داستان نقل می کند را دکتر «مهدی خدامیانی آرانی» به رشته تحریر در آورده است.
«صبح ساحل» رمانی است داستانی و زیبا که با سفری به عصر امام صادق علیه السلام خواننده را با حوادث گوناگون آن زمان به شیوه داستانی آشنا می کند و به بیان زندگی حوادث سیاسی و اجتماعی زمان ایشان می پردازد.
این کتاب را «انتشارات وثوق قم» در 240 صفحه به بازار نشر عرضه کرده است.

سین هشتم-سلیمانی

عکسش هم غرورآفرین وباهیبت هست

الهی مارااز رهروان مکتب قاسم سلیمانی قراربده!!

پیام سرشار از انرژی مثبت نوروزی


پیام سرشار از انرژی مثبت نوروزی این گلها برای من این است:

1- آرامش را هرگز فراموش نکن حتی در دل مشکلات.

2-گاهی بی ادعا بودن و های و هوی کاذب نداشتن، به قدری دلنشین است که بیشتر از نمایش های پر سروصدا دیده می شود و تأثیر می گذارد!

ادامه »

فلسفه معنوی نوروز

عید در لغت شادی مجدد و سروری را می گویند که سالیانه تکرار می شود

گفته اند: به روزی که مردم در آن تجمع یابند و در کنار هم گرد آیند عید گویندو نیز بازگشت به فرح و شادمانی فراگیر را عید گویند و بعضی نیز می گویند که درآن روز هر کس موقعیت خود بازیابد و به جایگاه اجتماعی خود برگردد. چون تهیدستان و فقرا نمی توانند لباس نو پوشند و لباسهای کهنه آنها، آنان را از ثروتمندان ومرفهان جدا می کند.

ادامه »