کلید واژه: "حمایت از تولید داخلی ،"

مصادیق حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی از مبادی و اصول اساسی اقتصاد مقاومتی توسعه‌ی گردشگری یکی از مصادیق حمایت از کالای ایرانی است حمایت ازنظام بانکداری اسلامی بیشتر »