کلید واژه: "#هفته_وحدت"

میلاد مسعود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله – اول عام الفیل / ۱۷ ربیع الاول

ماه فرو ماند از جمال محمد                                        سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست                                                                                                      در نظر قدر با کمال محمد بیشتر »