کلید واژه: "#هفته کتاب"

معرفی وب سایت های معتبر ومفید برای تحقیق

  بسم الله الرحمن الرحیم معرفی وب سایت های معتبر ومفید برای تحقیق پایگاه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سال 1379 و به منظور معرفی فعالیت ها، محصولات و نرم افزارهای مركز راه اندازی گردید. این… بیشتر »