کلید واژه: "#"

ترفند تنظيم پاراگراف در Word 2013

اسناد متني مي‌توانند تنظيمات متفاوتي را در چيدمان پاراگراف‌ها داشته‌ باشند، يکي از اين تنظيمات، اضافه کردن تو رفتگي خودکار در خط اول هر پاراگراف است که در Word 2013 وجود دارد اما دسترسي به تنظيمات آن ساده نيست. با ما همراه شويد تا در اين ترفند باچگونگي… بیشتر »