موضوع: "یاامام زمان علیه السلام"

فضیلت روزه نیمه شعبان

فضیلت روزه نیمه شعبان نیمه شعبان که امسال مصادف است با چهارشنبه 12 اردیبهشت, روز ولادت امام زمان علیه السلام می باشد در این مقاله روایات متعددی از معصومین گردآوری شده است که از ثواب و فضیلت روزه در نیمه شعبان می گویند

امام صادق (علیه السلام) در فضیلت ماه شعبان فرمود: ‘هر که سه روز از ماه شعبان را روزه بدارد، بهشت برای او واجب شود و رسول خدا در روز قیامت شفیعش خواهد بود.’

ادامه »

خورشید من! برای تو یک ذره شد دلم (حسین منزوی)

خورشید من! برای تو یک ذره شد دلم

چندان که در هوای تو از خاک بگسلم

دل را قرار نیست، مگر در کنار تو

کاین سان کشد به سوی تو، منزل به منزلم

کبر است یا تواضع اگر، باری این منم

کز عقل ناتمامم و در عشق کاملم

ادامه »

میلادباسعادت امام زمان علیه السلام مبارکباد

فیض کاشانى

الا یا ایها المهدى، مدام الوصل ناولها
که در دوران هجرانت بسى افتاد مشکلها
 صبا از نکهت کویت نسیمى سوى ما آورد
ز سوز شعله شوقت چه تاب افتاد در دلها
 چو نور مهر تو تابید در دلهاى مشتاقان
ز خود آهنگ حق کردند و بربستند محملها
 دل بى‏بهره از مهرت، حقیقت را کجا یابد
حق از آیینه رویت، تجلى کرد بر دلها
 به کوى خود نشانى ده که شوق تو محبان را
ز تقوا داد زاد ره، ز طاعت بست محملها
 به حق سجاده تزیین کن، مَهِل محراب و منبر را
که دیوان فلک صورت، از آن سازند محفلها
 شب تاریک و بیم موج و گردابى چنین هایل
ز غرقاب فراق خود رهى بنما به ساحلها
 اگر دانستمى کویت، به سر مى‏آمدم سویت
خوشا گر بودمى آگه، ز راه و رسم منزلها
 چو بینى حجت حق را، به پایش جان فشان اى فیض!
متى ما تلق من تهوى، دع الدنیا و اهملها

 

ادامه »