موضوع: "هفته کتاب"

معرفی وب سایت های معتبر ومفید برای تحقیق

 

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی وب سایت های معتبر ومفید برای تحقیق

پایگاه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سال 1379 و به منظور معرفی فعالیت ها، محصولات و نرم افزارهای مركز راه اندازی گردید. این پایگاه در موضوعاتی مانند: معرفی مرکز و زیر مجموعه های آن، معرفی نرم افزارهای مرکز، ارائه اخبار و اطلاعات جدید مرکز، دریافت کد فعال سازی نرم افزارهای مرکز، ارائه پرسش و پاسخ مربوط به محصولات مرکز، انجمن کاربران نور و… فعالیت می کند.

آدرس اينترنتی : www.noorsoft.org

ادامه »

هفته کتاب برهمه شماگرامی باد

فرداشنبه 25آبان ،به مناسبت هفته کتابخانه مدرسه عضویت رایگان می پذیرد.