موضوع: "یازینب کبری سلام الله علیها"

یازینب کبری سلام الله علیها

بر گل نرگس قسم در روضه ها


سائل مهرو وفای زینبیم


ما برای دین به سینه می زنیم


شیعیانِ درسهای زینبیم

 


وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد