موضوع: "شهادت امام صادق علیه السلام"

ویژه نامه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام که ششمین امام معصوم است و مذهب شیعه را با نام او به عنوان مذهب جعفری می شناسند، در سال 80 یا 83 قمری در مدینه به دنیا آمد و پس از رحلت پدر، رهبری فکری و سیاسی شیعیان اصیل پیرو مذهب امامیه را بر عهده گرفت. آن حضرت تا سال 148 قمری در قید حیات بود. در این مدت هزاران شاگرد در محفل درسش حاضر می شدند و مورد ستایش تمامی عالمان عصر خویش بود. در متون دینی شیعه، چندین هزار روایت از آن حضرت در تفسیر، اخلاق و به ویژه فقه، رسیده که باعث عظمت حدیث شیعه و موجب تقویت بنیه علمی آن است.

ادامه »

معرفی کتاب به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)


عنوان کتاب : صبح ساحل
این کتاب که حوادث عصر امام صادق (علیه السلام ) را به زبان داستان نقل می کند را دکتر «مهدی خدامیانی آرانی» به رشته تحریر در آورده است.
«صبح ساحل» رمانی است داستانی و زیبا که با سفری به عصر امام صادق علیه السلام خواننده را با حوادث گوناگون آن زمان به شیوه داستانی آشنا می کند و به بیان زندگی حوادث سیاسی و اجتماعی زمان ایشان می پردازد.
این کتاب را «انتشارات وثوق قم» در 240 صفحه به بازار نشر عرضه کرده است.