موضوع: "سال نومبارک"

سین هشتم-سلیمانی

عکسش هم غرورآفرین وباهیبت هست

الهی مارااز رهروان مکتب قاسم سلیمانی قراربده!!

پیام سرشار از انرژی مثبت نوروزی


پیام سرشار از انرژی مثبت نوروزی این گلها برای من این است:

1- آرامش را هرگز فراموش نکن حتی در دل مشکلات.

2-گاهی بی ادعا بودن و های و هوی کاذب نداشتن، به قدری دلنشین است که بیشتر از نمایش های پر سروصدا دیده می شود و تأثیر می گذارد!

ادامه »

سال نومبارک

گر چه یادمان می رود که عشق به خدا تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز
هر سال این فکر را به یادمان می آورد.

پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق به خدا کند. .

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد

یادم باشد هر روز و هر لحظه به یاد مهدی فاطمه باشم و برای فرجش دعا کنم

برعید ظهورش صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم