موضوع: "آثار و فواید تربت امام حسین (علیه السلام)"

آثار و فواید تربت امام حسین (علیه السلام)

 

فضیلت و آثار و برکاتى که براى تربت حسینى است، براى هیچ تربتى و قطعه ‏اى از قطعات زمین نیست. خاک کربلا قطعه‏ اى از بهشت است که خداوند قادر متعال به واسطه قدردانى از یک فداکار در راه دین که تمام هستى خود را فدا کرده ، در آن خاک، برکت و فضیلت و شفا قرار داده است.

ادامه »